OM KORET

Hvem er vi?


Vi er en flok sangglade mennesker i vores bedste alder, som mødes en gang om ugen for at synge sammen under ledelse af vores dygtige korleder Vibeke M. Hansen. Vi holder en kort pause midtvejs, hvor vi hygger over en kop the eller kaffe. Det hænder, at nogen har bagt en kage.


Vi tager ud og synger til arrangementer nogle gange om året. Det kan være i kulturhuse eller i områdets kirker, hvor der er en god akustik.


"Et blandet kor, er et kor, hvor alle blander sig"


Repertoire


Hadsten blandede Kor's repertoire består at en blanding af klassiske, nye og gamle sange og viser samt gospel m.v.


Vi synger på både dansk, svensk, engelsk, tysk, italiensk, latin ... efter bedste evner.


Korets historie


I 1973 fik musikpædagog Kaj Mørk den idé, at der var brug for et blandet kor i Hadsten. Hadsten Sangforening havde eksisteret i mange år og det var sangere herfra, deres hustruer og lærerinder fra byens skoler, der i starten udgjorde koret.


Koret startede som et privat foretagende, men kom ret hurtigt ind under en aftenskole og siden 1992 har koret været en selvstændig aftenskole.


Indtil 1989 var tilholdsstedet Østervangsskolen, hvorefter koret flyttede til Hadsten Højskole. Her afholdtes øveaftener hver onsdag aften indtil koret i 2010 flyttede tilbage til Østervangsskolen.


Koret synger et blandet repertoire i forskellige rytmiske genrer. Der synges danske og udenlandske viser og sange, musicalsange og indimellem større værker.

Af store musikalske oplevelser kan nævnes deltagelse i opførelser af Carl Nielsens ”Fynsk Forår”, Niels W Gades ”Elverskud”, Mozarts ”Requiem” og Händels ”Messias” – alt sammen i samarbejde med andre kor, orkestre og dygtige solister.

 

Koret har flere gange haft større arrangementer sammen med Hadsten Sangforening, Kreaktiv Kor, Da Capo Brass Band samt Jysk Akademisk Orkester. I anledning af kulturhuset Sløjfens 10 års jubilæum deltog de lokale operasangere Helle og Dominique Morales.


Igennem mange år var der en tradition med Al-sang, som blev afholdt dels i Kommuneskoven bag Bøgehøj, dels i Højskolens have. Al-sang stammer fra krigens tid, hvor folk samledes for at synge danske sange. Disse forårsaftener var meget stemningsfulde med en blanding af korsang og fællessang.


Koret har ligeledes i mange år sunget ved morgenandagten på Lilleåmarkedet, og gennem en del år deltog koret i festlige nytårskoncerter i Hinnerup sammen med de andre lokale kor, Seenex Brass Band og professionelle solister.


Der er i de mange år afholdt talrige koncerter i byens kirker og på Højskolen og igennem omtrent alle årene har der været afholdt en julekoncert i Haslund kirke. Efter koncerten har der været julehygge i præstegården med kaffe, småkager og mange julesange. En meget hyggelig tradition for både menighed og korets medlemmer.


I årenes løb har der kun været 5 forskellige formænd, hvilket har sikret en fin kontinuitet igennem årene. Erik Birch var den første formand. Han blev afløst af Poul Mundbjerg, hvorefter Hanne Rosenkvist bestred hvervet i 24 år. De næste 11 år stod Kirsten Andersen ved roret. Så trådte Greta Rasmussen til for en kort bemærkning. Nuværende formand er Lone Lund Nielsen..


Kaj Mørk svingede dirigentstokken de første godt 25 år. Da han stoppede gennemgik koret en periode med skiftende dirigenter, indtil korets nuværende dirigent Vibeke Mølgaard Hansen tog over i 2006. 

Koret har tidligere været medlem af Danske Folkekor - men er nu medlem af DASOM, og herigennem deltager en del af sangerne gerne i spændende korstævner og store koncerter rundt om i landet.


I Hadsten blandede Kor mødes man for at synge, og for at opleve den glæde det er at medvirke i et kor sammen med andre sangglade mennesker.ØVETID OG STED:


Onsdage fra kl. 19.30 til 21.30.


Stemmegrupperne møder på skift kl. 19.00.


Østervangskolen i Hadsten

Hammelvej 9, B-Aula

 

Alle sangglade mænd og kvinder

over 18 år er velkomne!

Sangen har vinger